Vĩnh Phúc: 11 ca COVID-19 mới có 3 trường hợp liên quan đến Karaoke Sunny

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xử phạt hành chính đối với những trường hợp không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xử phạt hành chính đối với những trường hợp không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã xử phạt hành chính đối với những trường hợp không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
Lên top