Vĩnh Phúc: 10 ngày liên tiếp chưa phát hiện ca mắc COVID-19 mới

Vĩnh Phúc: 10 ngày liên tiếp chưa phát hiện ca mắc COVID-19 mới. Ảnh minh họa: Bộ Y tế.
Vĩnh Phúc: 10 ngày liên tiếp chưa phát hiện ca mắc COVID-19 mới. Ảnh minh họa: Bộ Y tế.
Vĩnh Phúc: 10 ngày liên tiếp chưa phát hiện ca mắc COVID-19 mới. Ảnh minh họa: Bộ Y tế.
Lên top