Vĩnh Long vận động cán bộ ủng hộ 10 ngày lương cho người lao động xa quê

Cán bộ, công chức viên chức trên toàn tỉnh Vĩnh Long ủng hộ từ ít nhất 2 ngày lương đến nhiều nhất 10 ngày lương, để ủng hộ cho người dân Vĩnh Long tại TPHCM và các tỉnh khác bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Anh Tú
Cán bộ, công chức viên chức trên toàn tỉnh Vĩnh Long ủng hộ từ ít nhất 2 ngày lương đến nhiều nhất 10 ngày lương, để ủng hộ cho người dân Vĩnh Long tại TPHCM và các tỉnh khác bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Anh Tú
Cán bộ, công chức viên chức trên toàn tỉnh Vĩnh Long ủng hộ từ ít nhất 2 ngày lương đến nhiều nhất 10 ngày lương, để ủng hộ cho người dân Vĩnh Long tại TPHCM và các tỉnh khác bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Anh Tú
Lên top