Vĩnh Long dỡ chốt kiểm dịch, không yêu cầu xét nghiệm đi lại giữa các vùng

Lên top