Vĩnh Long chấp thuận chủ trương đầu tư dự án lắp camera gần 200 tỉ đồng

Ông Phạm Minh Thiện - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Long trả lời câu hỏi của Báo Lao Động liên quan đến dự án lắp camera an ninh với tổng mức đầu tư gần 200 tỉ đồng. Ảnh: HT.
Ông Phạm Minh Thiện - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Long trả lời câu hỏi của Báo Lao Động liên quan đến dự án lắp camera an ninh với tổng mức đầu tư gần 200 tỉ đồng. Ảnh: HT.
Ông Phạm Minh Thiện - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Long trả lời câu hỏi của Báo Lao Động liên quan đến dự án lắp camera an ninh với tổng mức đầu tư gần 200 tỉ đồng. Ảnh: HT.
Lên top