Vĩnh Long cân nhắc về đề xuất hỗ trợ đường vận chuyển rác từ Trà Vinh

Lên top