Vịnh Hạ Long thất thu khoảng 1.000 tỉ đồng vì dịch COVID-19

Cảng tàu du lịch Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng tàu du lịch Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Cảng tàu du lịch Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top