Vinh danh Văn Thanh và các tuyển thủ quê hương Hải Dương

Các cầu thủ quê hương Hải Dương tại lễ vinh danh - THD
Các cầu thủ quê hương Hải Dương tại lễ vinh danh - THD