Vinh danh 896 cá nhân, tập thể hiến máu nhân đạo

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - GĐ Sở Y tế TPHCM trao hoa và kỷ niệm chương cho người hiến máu tiêu biểu     Ảnh: Mai Phương
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - GĐ Sở Y tế TPHCM trao hoa và kỷ niệm chương cho người hiến máu tiêu biểu Ảnh: Mai Phương
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - GĐ Sở Y tế TPHCM trao hoa và kỷ niệm chương cho người hiến máu tiêu biểu Ảnh: Mai Phương

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top