Vinh danh 10 “Công dân ưu tú” Thủ đô năm 2017

10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017 được vinh danh. Ảnh: T.V
10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017 được vinh danh. Ảnh: T.V
10 Công dân Thủ đô ưu tú năm 2017 được vinh danh. Ảnh: T.V

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM