Vinamilk Sure Prevent đồng hành rèn luyện sức khoẻ với người cao tuổi Hà Nội