Vinamilk đem sữa đến với trẻ em vùng lũ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình