Vinalines chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần từ 1.9.2020

Vinalines chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần. Ảnh GT
Vinalines chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần. Ảnh GT
Vinalines chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần. Ảnh GT
Lên top