Vietnam Post làm tổng đại lý thu phí chuyên trang VietNamNet Premium

Tổng Biên tập Báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn và Tổng Giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào ký thỏa thuận hợp tác.
Tổng Biên tập Báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn và Tổng Giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào ký thỏa thuận hợp tác.
Tổng Biên tập Báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn và Tổng Giám đốc Vietnam Post Chu Quang Hào ký thỏa thuận hợp tác.
Lên top