Vietnam Airlines xin lỗi khách hàng sau sự cố tin tặc tấn công