Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vietnam Airlines và Jetstar Pacific tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Tp. HCM 2017