Vietnam Airlines thử nghiệm hộ chiếu sức khoẻ điện tử trên 2 chuyến bay

Vietnam Airlines chính thức thử nghiệm triển khai ứng dụng hộ chiếu sức khoẻ điện tử. Ảnh VNA
Vietnam Airlines chính thức thử nghiệm triển khai ứng dụng hộ chiếu sức khoẻ điện tử. Ảnh VNA
Vietnam Airlines chính thức thử nghiệm triển khai ứng dụng hộ chiếu sức khoẻ điện tử. Ảnh VNA
Lên top