Vietnam Airlines thí điểm đưa gần 350 công dân từ Mỹ về nước

Vietnam Airlines đưa gần 350 công dân từ Mỹ về nước. Ảnh ĐT
Vietnam Airlines đưa gần 350 công dân từ Mỹ về nước. Ảnh ĐT
Vietnam Airlines đưa gần 350 công dân từ Mỹ về nước. Ảnh ĐT
Lên top