Vietnam Airlines tập trung đảm bảo an toàn cho các đoàn đại biểu dự ĐH XIII

Vietnam Airlines tập trung nguồn lực cao nhất để đảm bảo phục vụ an toàn, chu đáo cho các đoàn đại biểu. Ảnh VNA
Vietnam Airlines tập trung nguồn lực cao nhất để đảm bảo phục vụ an toàn, chu đáo cho các đoàn đại biểu. Ảnh VNA
Vietnam Airlines tập trung nguồn lực cao nhất để đảm bảo phục vụ an toàn, chu đáo cho các đoàn đại biểu. Ảnh VNA
Lên top