Vietnam Airlines lên kế hoạch mở lại 7 đường bay nội địa

Vietnam Airlines Group dự kiến mở 7 đường bay nội địa vào ngày 10.10. Ảnh Hải Nguyễn
Vietnam Airlines Group dự kiến mở 7 đường bay nội địa vào ngày 10.10. Ảnh Hải Nguyễn
Vietnam Airlines Group dự kiến mở 7 đường bay nội địa vào ngày 10.10. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top