Vietnam Airlines Group không sử dụng phi công Pakistan

VNA Group không sử dụng phi công mang quốc tịch Pakistan hoặc có bằng cấp, chứng chỉ do Pakistan cấp. Ảnh: VNA
VNA Group không sử dụng phi công mang quốc tịch Pakistan hoặc có bằng cấp, chứng chỉ do Pakistan cấp. Ảnh: VNA
VNA Group không sử dụng phi công mang quốc tịch Pakistan hoặc có bằng cấp, chứng chỉ do Pakistan cấp. Ảnh: VNA
Lên top