Vietnam Airlines chở miễn phí y, bác sĩ tại Bắc Giang về quê

Các y, bác sĩ cùng hành lý, thiết bị y tế đi kèm được phục vụ miễn phí tại quầy, lối đi ưu tiên. Ảnh NVA
Các y, bác sĩ cùng hành lý, thiết bị y tế đi kèm được phục vụ miễn phí tại quầy, lối đi ưu tiên. Ảnh NVA
Các y, bác sĩ cùng hành lý, thiết bị y tế đi kèm được phục vụ miễn phí tại quầy, lối đi ưu tiên. Ảnh NVA
Lên top