Vietjet đảm bảo an toàn phòng dịch cho hành khách

Tất cả nhân viên và khách đến làm việc tại Vietjet đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và thực hiện sát khuẩn để đảm bảo phòng dịch. Ảnh: T.T
Tất cả nhân viên và khách đến làm việc tại Vietjet đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và thực hiện sát khuẩn để đảm bảo phòng dịch. Ảnh: T.T
Tất cả nhân viên và khách đến làm việc tại Vietjet đều phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và thực hiện sát khuẩn để đảm bảo phòng dịch. Ảnh: T.T
Lên top