Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Viết tiếp vụ cưỡng chế 12 hộ dân dành đất cho Tập đoàn FLC thực hiện dự án: Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân