Việt Nam xuất hiện biến thể SARS-CoV-2 lai tạo giữa chủng Ấn Độ và Anh

Xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top