Việt Nam xếp thứ 42 thế giới về chỉ số đổi mới sáng tạo

Thứ trưởng Bộ KHCN Phạm Công Tạc phát biểu tại Lễ công bố Báo cáo.
Thứ trưởng Bộ KHCN Phạm Công Tạc phát biểu tại Lễ công bố Báo cáo.
Thứ trưởng Bộ KHCN Phạm Công Tạc phát biểu tại Lễ công bố Báo cáo.
Lên top