Việt Nam ưu tiên an toàn cho người dân bằng mọi giá trong đại dịch

Bài viết trên tờ The Star của Malaysia: "Việt Nam ưu tiên an toàn cho người dân bằng mọi giá trong đại dịch COVID-19". Ảnh chụp màn hình
Bài viết trên tờ The Star của Malaysia: "Việt Nam ưu tiên an toàn cho người dân bằng mọi giá trong đại dịch COVID-19". Ảnh chụp màn hình
Bài viết trên tờ The Star của Malaysia: "Việt Nam ưu tiên an toàn cho người dân bằng mọi giá trong đại dịch COVID-19". Ảnh chụp màn hình
Lên top