Việt Nam trở thành quốc gia thuộc “top 5” về tốc độ già hóa dân số

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cũng là một vấn đề đối với quốc gia có dân số già (ảnh K.Q)
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cũng là một vấn đề đối với quốc gia có dân số già (ảnh K.Q)
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cũng là một vấn đề đối với quốc gia có dân số già (ảnh K.Q)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM