Việt Nam tiến gần giấc mơ xuất khẩu vaccine COVID-19

Tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine Covivac.Nguồn: Bộ Y tế cung cấp
Tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine Covivac.Nguồn: Bộ Y tế cung cấp
Tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine Covivac.Nguồn: Bộ Y tế cung cấp
Lên top