Việt Nam sẽ là Trung tâm hỗ trợ cảnh báo lũ quét khu vực Đông Nam Á

Hệ thống siêu máy tính CRAY phục vụ thu nhận và truyền dữ liệu khí tượng thủy văn. Ảnh: Hoàng Linh
Hệ thống siêu máy tính CRAY phục vụ thu nhận và truyền dữ liệu khí tượng thủy văn. Ảnh: Hoàng Linh
Hệ thống siêu máy tính CRAY phục vụ thu nhận và truyền dữ liệu khí tượng thủy văn. Ảnh: Hoàng Linh
Lên top