Việt Nam phấn đấu đến năm 2025 có 1.000 chuyên gia chuyển đổi số

Việt Nam phấn đấu đến năm 2025 có 1.000 chuyên gia chuyển đổi số. Ảnh: LĐ
Việt Nam phấn đấu đến năm 2025 có 1.000 chuyên gia chuyển đổi số. Ảnh: LĐ
Việt Nam phấn đấu đến năm 2025 có 1.000 chuyên gia chuyển đổi số. Ảnh: LĐ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top