Việt Nam nỗ lực để tiêm vaccine COVID-19 cho toàn dân

Lô vaccine COVID-19 về đến sân bay Nội Bài, được chuyển lên xe tải lạnh để vận chuyển về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Ảnh: Bộ Y tế
Lô vaccine COVID-19 về đến sân bay Nội Bài, được chuyển lên xe tải lạnh để vận chuyển về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Ảnh: Bộ Y tế
Lô vaccine COVID-19 về đến sân bay Nội Bài, được chuyển lên xe tải lạnh để vận chuyển về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top