Việt Nam nghiên cứu sự thay đổi của virus SARS-CoV-2

Virus SARS-CoV-2 do Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư nuôi cấy, phân lập từ bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19. Ảnh: L.C
Virus SARS-CoV-2 do Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư nuôi cấy, phân lập từ bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19. Ảnh: L.C
Virus SARS-CoV-2 do Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư nuôi cấy, phân lập từ bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19. Ảnh: L.C
Lên top