Việt Nam nắng nóng kỷ lục đầu hè 2019 khi nhiệt độ toàn cầu "phi mã"

Việt Nam nắng nóng kỷ lục cuối tuần 20.4. Ảnh: Earth Wind Map
Việt Nam nắng nóng kỷ lục cuối tuần 20.4. Ảnh: Earth Wind Map
Việt Nam nắng nóng kỷ lục cuối tuần 20.4. Ảnh: Earth Wind Map

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top