Việt Nam nằm trong top 50 nhà mạng triển khai 5G đầu tiên

Smartphone vẫn là trung tâm kết nối IoT trong thời kì 5G (ảnh: Zing.vn).
Smartphone vẫn là trung tâm kết nối IoT trong thời kì 5G (ảnh: Zing.vn).
Smartphone vẫn là trung tâm kết nối IoT trong thời kì 5G (ảnh: Zing.vn).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top