Việt Nam mở tuyến vận tải container tới Malaysia - Ấn Độ

Hàng hải mở tuyến vận tải container Việt Nam- Malaysia-Ấn Độ. Ảnh GT
Hàng hải mở tuyến vận tải container Việt Nam- Malaysia-Ấn Độ. Ảnh GT
Hàng hải mở tuyến vận tải container Việt Nam- Malaysia-Ấn Độ. Ảnh GT
Lên top