Việt Nam khi nào đủ điều kiện công bố hết dịch COVID-19?

Bệnh viện Bạch Mai khi bị cách ly để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng
Bệnh viện Bạch Mai khi bị cách ly để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng
Bệnh viện Bạch Mai khi bị cách ly để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top