Việt Nam hướng đến phát triển vận tải logistics đường sắt với các nước Á – Âu

Hội nghị Tổng giám đốc tổ chức hợp tác đường sắt (OSID) lần thứ 33 tại Đà Nẵng
Hội nghị Tổng giám đốc tổ chức hợp tác đường sắt (OSID) lần thứ 33 tại Đà Nẵng
Hội nghị Tổng giám đốc tổ chức hợp tác đường sắt (OSID) lần thứ 33 tại Đà Nẵng
Lên top