Việt Nam có chất lượng điều trị HIV/AIDS tốt sánh ngang Anh, Đức, Thụy Sĩ

Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: BYT
Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: BYT
Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: BYT
Lên top