Việt Nam có 33.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm

Lao động Việt Nam làm việc trong một nhà máy tại Mitsuke, Nhật Bản hôm 26.2.2019. Ảnh: Reuters.
Lao động Việt Nam làm việc trong một nhà máy tại Mitsuke, Nhật Bản hôm 26.2.2019. Ảnh: Reuters.
Lao động Việt Nam làm việc trong một nhà máy tại Mitsuke, Nhật Bản hôm 26.2.2019. Ảnh: Reuters.
Lên top