Việt Nam chính thức cho phép chuyển đổi giới tính

Quốc hội thông qua điều 37 về Quyền chuyển đổi giới tính
Quốc hội thông qua điều 37 về Quyền chuyển đổi giới tính
Quốc hội thông qua điều 37 về Quyền chuyển đổi giới tính
Lên top