Viện trưởng Quy hoạch xây dựng Thái Bình chưa phải là viên chức

Ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng Thái Bình) vừa bị tạm đình chỉ công tác. Ảnh: CTV
Ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng Thái Bình) vừa bị tạm đình chỉ công tác. Ảnh: CTV
Ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng Thái Bình) vừa bị tạm đình chỉ công tác. Ảnh: CTV
Lên top