Viện Pasteur Nha Trang tạm hoãn nhận mẫu xét nghiệm COVID-19

Đội ngũ cán bộ y tế Viện Pasteur Nha Trang trong những ngày qua phải chạy đua với thời gian thực hiện hàng trăm ca xét nghiệm liên quan đến dịch COVID-19 mỗi ngày. Ảnh: Phương Linh
Đội ngũ cán bộ y tế Viện Pasteur Nha Trang trong những ngày qua phải chạy đua với thời gian thực hiện hàng trăm ca xét nghiệm liên quan đến dịch COVID-19 mỗi ngày. Ảnh: Phương Linh
Đội ngũ cán bộ y tế Viện Pasteur Nha Trang trong những ngày qua phải chạy đua với thời gian thực hiện hàng trăm ca xét nghiệm liên quan đến dịch COVID-19 mỗi ngày. Ảnh: Phương Linh
Lên top