Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang: Đổi mới cách nghĩ, sáng tạo cách làm

Lễ ký quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang với Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang. Ảnh: LT
Lễ ký quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang với Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang. Ảnh: LT
Lễ ký quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang với Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang. Ảnh: LT
Lên top