Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Việc sử dụng mật gấu chữa bệnh là tàn nhẫn

Phim ngắn kêu gọi cộng đồng từ bỏ thói quen sử dụng và quan niệm cố hủ về tác dụng của mật gấu.
Phim ngắn kêu gọi cộng đồng từ bỏ thói quen sử dụng và quan niệm cố hủ về tác dụng của mật gấu.