Video xấu trên mạng xã hội: Lách luật, lách đạo đức

Một kênh YouTube có tên Thơ Nguyễn đã tăng tải các video nhảm, nội dung "xấu xí" gần đây. Ảnh: Lương Hạnh.
Một kênh YouTube có tên Thơ Nguyễn đã tăng tải các video nhảm, nội dung "xấu xí" gần đây. Ảnh: Lương Hạnh.
Một kênh YouTube có tên Thơ Nguyễn đã tăng tải các video nhảm, nội dung "xấu xí" gần đây. Ảnh: Lương Hạnh.
Lên top