Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

[VIDEO] Toàn cảnh cháy chợ Gạo Hưng Yên nhìn từ trên cao

Vụ cháy chợ Gạo Hưng Yên nhìn từ trên cao.
Vụ cháy chợ Gạo Hưng Yên nhìn từ trên cao.