Video: Hơn 500 người khống chế đám cháy rừng rộng hơn 50ha ở Phú Yên

Các lực lượng chức năng hết sức vất vả mới khống chế được đám cháy rừng keo rộng hơn 50ha tại xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, Phú Yên.
Các lực lượng chức năng hết sức vất vả mới khống chế được đám cháy rừng keo rộng hơn 50ha tại xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, Phú Yên.
Các lực lượng chức năng hết sức vất vả mới khống chế được đám cháy rừng keo rộng hơn 50ha tại xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, Phú Yên.
Lên top