Khánh Hòa

Video: Dùng nước bẩn ký túc xá, người dân cồn Nhất Trí lở loét khắp người