Thanh Hóa:

Video: Cứu hàng nghìn con lợn bì bõm trong cơn lũ